چهارشنبه, اردیبهشت ۰۴, ۱۳۹۸

Global Economic Development Bank

بانک توسعه اقتصاد جهانی (سهام)

اهداف سازمان سهام : توسعه زیرساخت ، صنایع ، معادن ، فناوری اطلاعات ، تجارت ، کارآفرینی و توسعه مشاغل ، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در بخش خصوصی

مرکز بانکی سهام در حال حاضر غیر فعال و در شرف پایه گذاری زیرساخت ها و اخذ مجوز از بانک مرکزی میباشد.

  • ورود به سایت مرکز_spn
  • ورود به ساکانه استخدام نیروی انسانی_Cvir
  • ورود به سامانه آموزش عملیاتی نیروی انسانی کانادا_Cinir
  • ورود به سامانه حمایت از استعدادها اتریش_Sahav
  • ورود به سامانه صندوق قرض الحسنه توسعه اقتصاد_Soham

تلفن تماس :

social networks

Email: info@soham.ir

Email: soham.portal@gmail.com